Temos peržiūra
WarGames » Wargames - mass battle » Flames of War
„Flames of War” kampanija "Operacija „Kobra“ - nuo balandžio 17 d.
magyar„Flames of War” kampanija

Operacija „Kobra“

Prancūzija, 1944 m. vasara.


Praėjus aštuonioms savaitėms po D-dienos ir Sąjungininkų pajėgų išsilaipinimo Normandijoje, žygis įvokiečių okupuotos Prancūzijos teritoriją vis dar vyksta gana lėtai.

Amerikiečiai nutaria pasinaudoti vokiečių susitelkimu kovoms su britais ir kanadiečiais ties Kano (Caen) miestu ir smogti priešininkui, kol Vokietijos pajėgos išdėstytos netolygiai.

Operacijos tikslas – apeiti vokiečių pajėgas iš flango, atverti Sąjungininkų pajėgoms koridorių link Bretanės ir išsivaduoti iš manevrams nedėkingo normandiškojo bocage landšafto.


Kampanijos taisyklės

Kampanijoje „Operacija „Kobra“ gali dalyvauti miniatiūrų žaidimo „Flames of War“ žaidėjai, kurie iki D-Dienos registravosi forume „Wargames.lt“ arba el. paštu egidijus.santaras [eta] gmail.com.

Kampanijos koordinatorius yra Balys Narbutas a.k.a. null. Koordinatorius paskirsto dalyvius poromis, teikia paaiškinimus dėl kampanijos mūšų scenarijų, sprendžia iškilusias ginčytinas situacijas ir fiksuoja kampanijos eigą bei rezultatus.

Kampanijos dalyviai bus suskirstyti į dvi grupes: Vermachtą ir Sąjungininkus. Kampanijos metu skaičiuojami tiek individualūs, tiek grupiniai kiekvieno mūšio rezultatai (t.y. vertinamas laimėtų ir pralaimėtų mūšių santykis).

Kovodami mūšiuose dalyviai renka Pergalės taškus (PT). Daugiausiai PT po penkių mūšių surinkęs žaidėjas tampa kampanijos nugalėtoju. Esant lygiosioms, nugalėtoju skelbiamas tas žaidėjas, kuris surinko daugiau PT už savo naudojamų modelių kokybę (nudažytus ir/arba originalius modelius).


PT skiriami „Flames of War“ taisyklių knygoje 195 psl. nurodytu būdu:

Nugalėtojo nuostoliai: 0 būrių - stulbinama pergalė
Nugalėtojo - 6 PT, pralaimėjusiojo - 1 PT

Nugalėtojo nuostoliai: 1 būrys - svarbi pergalė
Nugalėtojo - 5 PT, pralaimėjusiojo - 2 PT

Nugalėtojo nuostoliai: 2 ir daugiau būrių - smulki pergalė
Nugalėtojo - 4 PT, pralaimėjusiojo - 3 PT


Papildomas PT skiriamas žaidėjui po kiekvieno mūšio, jeigu jis mūšyje nenaudojo pakaitinių (proxy) modelių arba jei visi jo naudoti modeliai buvo nudažyti.

Jei mūšio scenarijuje nenurodyta kitaip, mūšyje dalyvauja 1250 taškų dydžio armijos.

Kiekvienas kampanijos „Operacija „Kobra“ dalyvis turi sužaisti penkis mūšius pagal nurodytus Kampanijos scenarijus. Po kiekvieno mūšio, atsižvelgiant į bendrus Sąjungininkų ir Vermachto rezultatus, šiek tiek koreguojamas kitas scenarijus, nugalėjusiai grupei suteikiant papildomų taktinių pranašumų.

Vienam mūšiui sužaisti skiriamos dvi savaitės. Jei žaidėjas vėluoja sužaisti mūšį dėl subjektyvių priežasčių, jis baudžiamas -1 PT už kiekvieną uždelstą savaitę.

Oponentai mūšiams parenkami stengiantis, kad kaskart žaistų tie žaidėjai, kuriems iki šiol dar neteko tarpusavyje žaisti kampanijos metu, o jei tai neįmanoma – kad tarpusavyje žaistų panašų PT skaičių turintys žaidėjai.

Mūšiais imituojami vėlyvojo (Late) Antrojo pasaulinio karo veiksmai ir juose dalyvavę kariniai daliniai. Nors kampanijos idėją įkvėpė tikros karinės operacijos, nei kampanija, nei atskiri jos mūšiai į istorinį tikslumą nepretenduoja.


1-asis mūšis

„Operacija „Goodwood“

Rengdamosi operacijai „Kobra“, sąjungininkų pajėgos atliko kelias parengiamąsias atakas. Viena iš jų – operacija „Goodwood“, britų pajėgų ataka 1944 m. liepos 18 d. į rytus nuo Kano miesto. Prasidėjusi intensyviu vokiečių pajėgų bombardavimu, operacija „Goodwood“ netrukus virto vienu didžiausių tankų mūšių dėl Kano apylinkių ir strateginio pranašumo regione.

Šis mūšis imituoja vieną iš parengiamosios atakos susirėmimų, kai mūšio lauke netikėtai susitinka į kovos lauką skubantys padaliniai.

Mūšis žaidžiamas pagal scenarijų „Encounter“ (p. 203). Sąjungininkų grupei priklausantys žaidėjai yra puolantieji (attacker).

Mūšio laukas: miškinga teritorija, kalvos.

Jeigu įvertinus grupinius rezultatus mūšį laimi Sąjungininkai, Vermachtas antrame mūšyje negali naudotis „Prepared Positions“ (p. 198) taisykle.

Jei laimi Vermachtas, pusė Sąjungininkų rezervo būrių antrame mūšyje turi būti išdėstomi naudojant „Delayed Reserves“ (p. 200) taisykles.


2-asis mūšis

Puolimas

Operacija „Kobra“ prasidėjo 1944 m. liepos 25 d. Keliskart atidėta dėl blogo oro, operacija galiausiai pradėta vykdyti nuo milžiško masto vokiečių pozicijų bombardavimo iš oro. Į nusilpusias hitlerininkų gynybos linijas netrukus smogė ir Sąjungininkų sausumos pajėgos.

Antrasis kampanijos mūšis imituoja Sąjungininkų ataką prieš Vermachto pozicijas operacijos pradžioje.

Mūšis žaidžiamas pagal scenarijų „Hold the Line“ (p. 204). Sąjungininkų grupei priklausantys žaidėjai yra puolantieji (attacker).

Mūšio laukas: Normandijos bocage landšaftas – laukas siauromis medžių eilėmis suskirstomas į stačiakampius sklypus, maždaug 12” x 24”.

Jei pagal grupinius rezultatus mūšį laimi Sąjungininkai, trečiajame mūšyje jiems netaikoma „Mobile Battle“ (p. 198) taisyklė ir pusę savo būrių jie gali išdėstyti naudodami „Ambush“ (p. 196) taisykles.

Jei laimi Vermachtas, trečiajame mūšyje Sąjungininkų būriai turi būti išdėstomi naudojant „Mobile Reserves“ taisykles (p. 200).


3-iasis mūšis

Kontrataka

Hitleriui griežtai nurodžius savo pajėgoms nesitraukti, vokiečiai, stengdamiesi sulaikyti Sąjungininkų puolimą Normandijoje, surengė keletą kontratakų. Viena didžiausių buvo pavadinta operacija „Lüttich“, prasidėjusi 1944 m. rugpjūčio 7 d. netoli amerikiečių pozicijų ties Morteno (Mortain) miesteliu.

Trečiuoju kampanijos mūšiu imituojami susidūrimai vokiečių kontratakos metu.

Mūšis žaidžiamas pagal scenarijų „Free for All“ (p. 202). Vermachto žaidėjai yra puolantieji.

Mūšio laukas: kalvota lyguma, miškai mūšio lauko kraštuose.

Jei pagal grupinius rezultatus mūšį laimi Sąjungininkai, ketvirtajame mūšyje Sąjungininkų žaidėjai gali pasirinkti bet kurį vieną būrį ir pastatyti jį mūšio lauke naudodamas „Reconaissance Deployment“ (p. 194) taisykles.

Jei laimi Vermachtas, tą patį ketvirtajame mūšyje gali daryti vokiečių žaidėjai.


4-asis mūšis

Miestelio šturmas

Paties Hitlerio įsakymu vykdyti vokiečių kontrpuolimai netrukus gerokai išsekino ir taip nuostolių patyrusias Vokietijos pajėgas. Atrėmę Vermachto mėginimus susigrąžinti prarastą iniciatyvą, sąjungininkai vėl pajudėjo gilyn į priešo teritoriją. 1944 m. rugpjūčio 8 d. amerikiečių pajėgos užėmė Lemano (Le Mans) miestą, iki tol buvusį Vokietijos Septintosios armijos štabu.

Ketvirtasis kampanijos mūšis atkartoja susirėmimus šiame mieste.

Mūšis žaidžiamas pagal scenarijų „Not One Step Back“ (p. 226). Sąjungininkų žaidėjai yra puolantieji.

Mūšio laukas: miestas, tankiai užstatyta ir apželdinta teritorija.

Jei pagal grupinius rezultatus mūšį laimi Sąjungininkai, penktajame mūšyje jų armijų dydis yra 1350 taškų.

Jei laimi Vermachto žaidėjai, penktajame mūšyje jų armijų dydis yra 1350 taškų.


5-asis mūšis

„Falezo kišenė“

Lemiamas Normandijos kampanijos etapas buvo mūšis prie Falezo (Falaise) miesto, kai greitai puolančios Sąjungininkų pajėgos apsupo vokiečių dalinius ir beveik atkirto jiems atsitraukimo kelią. Vokietijos pajėgoms teko sunkiai grumtis 1944 m. rugpjūčio 12 – 21 dienomis, kad išsaugotų atvirą vadinamąją „Falezo kišenę“ ir galimybę pasitraukti.

Mūšiu atkartojamas vienas iš Vermachto mėginimų prasiveržti pro juos supančias Sąjungininkų pajėgas.

Mūšis žaidžiamas pagal scenarijų „Breaktrough“ (p.206)

Mūšio laukas: kalvos, kelias, miestelis.


Kampanijos tvarkaraštis:


I turas - iki gegužės 8 d.
[color=red]magyar vs Kronas - 6:2[/color]
[color=red]Justin vs Niblit - 1:6[/color]
[color=red]maGE vs null - 6:1[/color]
[color=red]Kristianas vs Darius - 3:5[/color]

II turas
[color=red]null vs Kristianas - 2:6[/color]
[color=red]magyar vs Niblit - 3:4[/color]
[color=red]Justin vs maGE - 6:1[/color]
[color=red]Kronas vs Darius - 6:2[/color]

III turas
[color=red]Darius vs maGE - 2:5[/color]
[color=red]magyar vs Kristianas - 4:4[/color]
[color=red]null vs Niblit - 1:6[/color]
[color=red]Kronas vs Justin - 7:2[/color]

IV turas
Kronas vs null
magyar vs maGE
Justin vs Kristianas
Darius vs Niblit
Redagavo magyar 2011-08-26 09:11


Niblit Groinstabber
Panzerdivision "Bose Schnitzel" pasirengusi kovai.
magyar
Yes, mano jankiai - taip pat. For Old Blood and Guts!


maGE
2.SS-Panzer-Division Das Reich zu Ihren Diensten
Liberate tute me Ex Infernis!
Kronas
Wehrmacht Panzerkompanie ist bereit für den Krieg.
If you kill one man you are murderer.
If you kill ten you are a monster.
If you kill a hundred you are a hero.
If you kill ten thousand you are a conqueror!
Boyar Aleksandr of Kislev
null
Registruoju savo džentelmenus į rezervą, jeigu reikėtų išlyginti žaidėjų balansą.

For King and Country. And a cup of tea.
Blogas apie stalo ir miniatiūrų žaidimus http://kauliukai.blogspot.com/
null
Šiuo metu turime tokius registruotus dalyvius:
- Wehrmacht:
1. Niblit Groinstabber;
2. maGE;
3. Kronas.

- Sąjungininkai:
1. magyar;
2. null.

Kampanija netrukus startuoja. Mums visiems gyvenimą gerokai palengvintų dar bent vienas sąjungininkų žaidėjas, todėl primygtinai (nuo žodžio "mygti" ) raginu (nuo žodžio "ragai" ) registruotis ir tuos, kurie norėtų, bet nežino, nemoka, neturi armijos ar tiesiog sarmatijasi kaip šešiolikmetės - dėl armijų ką nors sugalvosim, visa kita nelabai svarbu.
Redagavo null 2011-04-15 08:15
Blogas apie stalo ir miniatiūrų žaidimus http://kauliukai.blogspot.com/
magyar
Jou, šiek tiek update'inu info.

Preliminariai turime 8 registruotus dalyvius (įskaitant FB ir susirašinėjimo e-mailu info):

Axis:
Kronas - Germany
Tomas aka Niblit - Germany
Kristianas - Germany
Daniel aka maGE - Germany

Allies:
magyar - USA
Balys aka null - British
Justinas aka Justin - USA
Darius - Soviets


Iki sekmadienio bandysim išsiaiškinti dėl tikslios info.
Redagavo magyar 2011-04-17 16:34


null
Good, dabar jau galima ir pradėti
Blogas apie stalo ir miniatiūrų žaidimus http://kauliukai.blogspot.com/
magyar
Taigis, Justinas su Kristianu sekmadienį nedalyvaus, tačiau norą prisijungti prie kampanijos patvirtino.
Darius prisijungs nuo balandžio 27 d.

Pirmam turui skirsime 3 savaites.


magyar
Taigis taigis kaipgis kaipgis. Mūšis dėl Prancūzijos prasidėjo. Šiandien, nors ir neskaitlingai, startavo Flames of War kampanija. Ją atidarė dvi viena kitai jau kaip reikiant nusibodusios fizionomijos (na, man gal Kronas dar labai ir nenusibodo, bet aš jam tai jau tikriausiai :D). Outcome'as - istorinis. Amerikiečiams pavyko pramušti neblogą skylę Vermachto priešakinėse linijose. 6:2 (Kronas gauna papildomą tašką už tai, kad neproxino).

Taip pat buvo ištraukti burtai 4-iems turams. Dėl penktojo dar nenuspręsta, greičiausiai ten priešinikus suporuos šveicariška sistema.

Pirmąjį turą žaidžiame iki geguzės 8 d. (imtinai).


I turas
[color=red]magyar vs Kronas - 6:2[/color]
Justin vs Niblit
[color=red]maGE vs null - 6:1[/color]
Kristianas vs Darius

II turas
null vs Kristianas
magyar vs Niblit
Justin vs maGE
Kronas vs Darius

III turas
Darius vs maGE
magyar vs Kristianas
null vs Niblit
Kronas vs Justin

IV turas
Kronas vs null
magyar vs maGE
Justin vs Kristianas
Darius vs Niblit
Redagavo magyar 2011-04-19 22:24


magyar
Kampanija įsibėgėja ir Ašies pajėgos kontratakuoja. SS panzergrenadierių dėka vokiečiams pavyksta atstayti ir netgi minimaliai persverti jėgų santykį savo naudai mūšyje, kuriame maGE palaužė null britus. 6:1. Daugiau detalių nežinau, gal pakomentuos liudininkai.


null
Too much tea... mano Čerčiliai tankai per vėlai įsitraukė į kovą, o kai pagaliau pasirodė, atvažiavo ne į tą mūšio lauko vietą, kur jų labiausiai reikėjo.

Šiaip kova vyko labai džentelmeniškai, buvo labiau taktinis ir pozicinis mūšis. Britai prarado vieną pėstininkų būrį bet kadangi nespėjo patys išnaikinti nė vieno būrio, tai toks ir rezultatas B)
Blogas apie stalo ir miniatiūrų žaidimus http://kauliukai.blogspot.com/
FLUXASLTU
Eh kaip gaila kad as nespejau uzsiregistruoti na ka lauksiu kitos kampanijos
Niblit Groinstabber
Kodėl. jei per savaitę susirastum oponentą, spėju Null pakoreguotų lentelę.
null
Žinoma. O už ką tu žaidi?
Blogas apie stalo ir miniatiūrų žaidimus http://kauliukai.blogspot.com/
FLUXASLTU
Uz amerikiecius taciau dar pradedantysis taip kad negadinsiu jusu planu ir palauksiu kitos kampanijos (mane pakviete per fb paspaudziau kad dalyvausiu bet pasirodo kad ten buvo ne registracija i kampanija o pakvietimas i atidaryma
magyar
Sveikas FLUXUS, tai pirmyn, sužaisi kelias bandomąsias partijas ir nuo II-o turo aš užleisiu tau savo vietą. Čia rimtai.


FLUXASLTU
Nereikia aukotis. Pilnai paruosiu armija, suzaisiu kelias kovas pramoksiu si mena ir tada i kita kampanija
magyar
Primename, kad pirmas ratas vyksta iki gegužės 8 d. ir kviečiame artėti link finišo su pirmuoju ratu.