Thread view
WarGames » Wargames - mass battle » Warhammer 40K
BattRep: APOCALYPSIUM III: Lysanderio išlaisvinimas
Rastvedys ir Karvedys
...kai parako dūmai ir dulkės išsisklaidė, ir vėl beveik veikia platusis-tranz-galaktinis ryšys, pasiekė karo lauko korespondento pranešimo nuotrupos:


+++Transmission started+++
APOCALYPSIUM III
6000vs6000
IG+SW+CSM vs BA+FT+UM


...po metus trukusio (nuo APOCALYPSIUM II su antžeminės lazerinės patrankos šturmu) blaškymosi po kraujų ir purvu išmirkusius mūšių laukus, komisarui Yarrickui "nusišypsojo" ramesnė akimirka tvirtovėje B.A.D. (Blue Angel's Dream). Yarricko motorizuota veteranų kuopa pasiekė antros gynybinės linijos nedidelį forpostą jau temstant. Forpostą sudarė tik 2 bastionai ir vienas redutas ginkluoti Quadgunais, tai rimto puolimo jie nebūtų sulaikę ilgiau kaip dieną. Tačiau jame buvo įrengta lėktuvų tūpimo aikštelė, kas įgulai stiprino tikėjimą, kad sunkiu metu gali sulaukti paramos. Tvirtovės įgulą sudarė negausios, bet patyrusios CSM ir SW smogiamosios kuopos, todėl Yarriko išvargusiems vyrams vietos atsirado. Nors šios pavasarinės kampanijos metu ramesnių dienų pasitaikydavo retai, tačiau nebuvo jokių žvalgybos pranešimų apie priešo dalinių judėjimą šiame fronto sektoriuje. Galima buvo tikėtis dar vienos ramesnė nakties ar net kelių dienų. Tačiau Yarricko niekas neįspėjo apie vieną "nereikšmingą" aplinkybę. Tik atvykus paaiškėjo, kad tvirtovėje slepiamas svarbus belaisvis - Captain Darnath Lysander, ir laukiama konvojaus atvykimo jį išgabenti į fronto gilumą.... Po tokios "smulkmenos", tikėjimas ramiai praleisti naktį gerokai sušlubavo...

Forposto B.A.D. vaizdas:


Apsuptas Lysanderis saugomas ant tūpimo aikštelės:1-mas turnas:

Deja, deja, tačiau švintant įtarimai pasitvirtino ir ramybė išgaravo kaip kruvino prakaito lašas ant perkaitusio heavy bolterio vamzdžio. Nakties priedangoje link forposto sparčiai artinosi jungtinis kraujalaidžių ( BA) ir mėsininkų (FT) baudžiamasis korpusas paremtas mechanizuota ultrų kuopa....


Netrukus nakties tamsą perrėžė besileidžiančių podų griausmas:


Prie ginklų puolė tvirtovės įgulos vadas Belakoras:


Žemę sudrebino kairiojo flango vindikatorių sunkiųjų pabūklų trio:


CSM Lordas susirėmė su odlupių vadu:


Vyriausias SW pajėgų vadas koreguoja tankų taikinius, kai vienas kraujalaidžių podų nusileido tiesiai prieš Demolisherį "Šakiai":


Kraujalaidžių vadas ieško silpniausios grandies tvirtovės gynyboje:


Dešiniajame flange tankai patiria rimtų nuostolių ir yra priversti trauktis. Dreadnoutų plieno nagai nesustabdomai skverbiasi į tankų šarvus:


Tuo tarpu vienas iš dropppodų nusileido į patį tvirtovės vidurį, šalia raketų baterijos, pažeisdamas gynybą:2-tras turnas:

Tirpstančius tamsos likučius pakeitė sprogimo dulkės ir dūmai. Kai staiga mūšio gausmą papildė trys Vendettos iškviestos į pagalba:


Į forposto gynėjų užnugarį nusileido antroji desanto banga: kairiajame flange pasirodė nieko gero nežadantis Dantė ir Aukso broliai (BA) būrys, kuris turėjo išlaisvinti Lysanderį:


Įsiutinti kovos brolių netekties link tvirtovės braunasi Ultramarinų terminatoriai:3-čias turnas:

SW Vienišas vilkas įnirtingai kaunasi su Gabrielium ir Ultraminatoriais:4-tas turnas:

Raptorių būrys kaip pulkas maitėdų "smulkina" dar vieną užpuolikų būrį:


Mauleris taikosi į dar vieną auką, užpuolikų gretos gerokai praretėjusios:5-tas turnas:

Nežiūrint patirtų sugadinimų Deathstriko komanda paruošia raketą ir ją paleidžia. Kas jos taikinyje? Tai Dantės būrys!


Kovos kulminacija, žūtbūtinė Lysanderio kova su Belakoru:


Eilinis "Rajanas" išlieja įniršį ir galų gale užverčia Deathstriko tanką, deja, raketa nesustabdomai artėja link taikinio. Saulė jau linksta vakarop:Po mūšio:

Yarrikas nepamena visų tos nakties ir dienos mūšio detalių ir visų karių pasiaukojamos kovos momentų. Tvirtovės gynyba trumpam buvo pralaužta, tačiau Lysanderiui pasprukti nepavyko. Tik vėliau Yarrikui buvo pranešta, kad raketos sprogimo išraustame milžiniškame krateryje jokių palaikų nerasta...

+++Transmission interrupted+++

Autoriai neatsako už turinio tikslumą, nes patyrė daugkartinę kontūziją ir sunkiai išgyvena potrauminį šoką.

Pics: AZUOLSAT, RSHWDSAT
txt: RSHWDS, KRWDS
Edited Rastvedys ir Karvedys 2014-04-15 06:53
Marukas
Saunus reportazas, Lietuvos kontekste tai netgi unikalus reiskinys, reikia tiketis dar bus reportazu is musio vietos
Hordes-Trollbloods
WM-Khador
mk2:W-11,L-15
mk3:W-9,D-1,L-5
Infinity- Haqqislam,Morat Aggression Force
Malifaux-The Guild


Blogas apie miniatiuras :http://mwargaming.blogspot.com/
Ratliker
Idomiai cia.
Kokio mazdaug didzio buvo apocalypse?
-But the mindless violence is wrong!
-fortunately, I'm not mindless:]
Vaider
Kuria prasme dydžio? Jei taškais, tai 6000vs6000, viršuj paminėta
Warhammer 40,000 - Space Wolves ~3000pts, Orks ~750pts